FORSINKELSE KOSTEDE TRE UGERS DAGPENGE

Regelkassen
Busser kører ikke altid til tiden, men det er alligevel dagpengemodtageres ansvar at møde præcist hos jobcenteret. (Foto: Jesper Handberg Nielsen)

En anonymiseret afgørelse fra Ankestyrelsen viser, at en ledig er blevet udelukket fra dagpenge i tre uger, fordi den ledige kom en halv time for sent til en aktivitet i jobcenteret. Ifølge personen selv skyldtes forsinkelsen, at en bus ikke kom til tiden. Men det kunne ikke ændre noget

Af Jesper Handberg Nielsen

Forestil dig situationen. Du arbejder i et firma. Du ringer til din chef og fortæller, at du kommer for sent til et møde, fordi din bus er forsinket. Da du møder op, en halv time efter mødet er gået i gang, bliver du sendt hjem i tre uger uden løn. Ingen samtale. Ingen advarsel. Som firmaets højst lønnede mister du 14.000 kr. før skat.

Det lyder måske som et mareridt, men hvis du er på dagpenge, kan en lignende situation blive til virkelighed. Det har en dagpengemodtager, som vi kan kalde Anders, måttet sande.

I virkelighedens verden har en a-kasse og to ankeinstanser nemlig afgjort, at Anders er selvforskyldt ledig og skal udelukkes fra dagpenge i tre uger. Det, som har udløst karantænen, er, at Anders kom 30 minutter for sent til et tilbud, som han havde pligt til at deltage i på jobcenteret.

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som har offentliggjort den endelige afgørelse fra Ankestyrelsen. Den ligger nu i en database over afgørelser, som beskriver gældende praksis. Og måske er det en afgørelse, som alle ledige burde læse, inden de plotter deres bustur til jobcenteret ind i Rejseplanen.

Mindre busforsinkelser er dit eget ansvar

Da Anders mødte op til jobcenterets tilbud en septemberdag i 2019, afviste jobcenteret at lade ham deltage, fordi han kom for sent. Jobcenteret indberettede forsinkelsen, og på den baggrund traf a-kassen sin afgørelse. Så fulgte en klagesag, som til sidst havnede på Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs bord. Her blev den endeligt afgjort:

”Det er udvalgets opfattelse, at det forhold, at en bus er forsinket i 4 minutter ikke er et akut udefrakommende forhold, som du ikke har kunnet forudse eller forhindre,” står der i afgørelsen.

Udvalget forklarer, at Anders selv må bære ansvaret for forsinkelsen, fordi han kunne have undgået den ved at tage en tidligere bus. De slår fast, at mindre forsinkelser i busdriften er ”almindeligt forekommende”, og at Anders burde have taget højde for det.

Anders havde oplyst, at han havde ringet til jobcenteret for at orientere dem om forsinkelsen. Men det gjorde altså ikke nogen forskel.

Tre ugers dagpenge var tabt.

Et voldsomt indgreb

”At miste tre ugers dagpenge på grund af 30 minutters forsinkelse, det er jo et voldsomt indgreb i forhold til omfanget af forseelsen,” mener Finn Holst Villadsen, chefkonsulent i FOA A-kasse.

Chefkonsulenten vurderer, at den a-kasse, som har truffet afgørelsen, har fulgt den vejledning, som myndighederne har skrevet. Men han synes godt, at man kan undre sig over, at jobcentret på den måde lukker døren efter en halv time. Og det er ikke det eneste:

”Det kunne måske også godt undre, at Ankestyrelsen vælger overhovedet ikke at skele til proportionaliteten,”* siger Villadsen.

Det er ikke til at sige, hvor mange der mister dagpenge, fordi den offentlige transport er forsinket. Der er dog ikke noget, som tyder på, at der er mange klagesager.
(Foto: Jesper Handberg Nielsen)

Reglerne på området fortolkes stramt. Det er ingen hemmelighed. Men i sidste ende handler sagen både om jura og politik. For det er et flertal i Folketinget, som har vedtaget de regler, a-kasser og klageinstanser administrerer efter. Og det er et flertal i Folketinget, som kan ændre dem.

Når klageinstanserne overvejer spørgsmålet om proportionalitet, vil de blandt andet inddrage de lovbemærkninger, som viser, hvad det politiske formål med reglerne er. Derfor peger pilen muligvis mod Christiansborg, hvis et ansvar for den stramme praksis skal placeres.

Ingen bagatelgrænse

Selv en meget lille forsinkelse fra den lediges side kan muligvis koste dagpengene i tre uger. Og selv en relativt stor forsinkelse i den offentlige trafik er måske ikke nok til at fritage den ledige fra skyld. Det er simpelthen uvist, fordi der ikke findes afgørelser, som viser hverken det ene eller det andet. Det bekræfter Finn Holst Villadsen.

Det er nu ikke sådan, at en forsinkelse i den offentlige transport aldrig kan få betydning:

En pludseligt og uventet opstået ”væsentlig” forsinkelse i den offentlige trafik kan på visse betingelser føre til, at den, som kommer for sent til jobcenteret, ikke anses for selvforskyldt ledig. Det fremgår af en vejledning til reglerne, som myndighederne har udstedt.

”Det er der, hvor den københavnske metro bryder ned, så man sidder fast et eller andet sted. Noget, hvor man kan sige, at det er da i hvert fald uventet det her,” forklarer Villadsen om de situationer, som kan anses for pludselige og uventede.

Men hvis den ledige sidder fast i metroen på vej til jobcenteret, er det altså ikke til at vide, hvornår metroens forsinkelse er blevet stor nok til, at den ledige kan undgå at miste tre ugers dagpenge.

Var Anders for eksempel kommet to minutter for sent, fordi bussen var en halv time forsinket, kunne resultatet muligvis være blevet det samme:

En sanktion, som mange måske ikke har råd til at risikere.

* Proportionalitet handler i bund og grund om, hvorvidt en sanktion rammer hårdere, end det er strengt nødvendigt for at varetage formålet med loven. Det er de myndigheder, som behandler en eventuel klagesag, der afgør, om en overvejelse om proportionalitet kan føre til et andet resultat.

……………………………………………..

Ankestyrelsen har ikke ønsket at stille op til citat.

Du kan læse Ankestyrelsens afgørelse her: https://arvid.star.dk/pages/viewpage.action?pageId=13500459

Skriv et svar