A-KASSER OG JOBCENTRE SKRUER OP FOR INDSATSEN

Nyt fra myndighederne
Dagpengemodtagere skal igen stå til rådighed og have CV-samtaler med a-kasserne.
(Foto: Jesper Handberg Nielsen)

Fra onsdag den 27. maj åbner store dele af beskæftigelsesindsatsen igen. Ledige får pligt til igen at søge og tage imod henviste job. Desuden bliver digitale samtaler genindført med alle målgrupper, og virksomhedsrettede tilbud bliver atter muligt

Ret og pligt er tilbage i beskæftigelsesindsatsen, efter jobcentrene stort set har været nedlukket i bestræbelserne på at inddæmme COVID-19. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i dag i en pressemeddelelse.

Dagpengemodtagere har igen pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i hele Danmark. De skal derfor søge job og tage imod henviste job. Det betyder samtidig, at ledige kan blive mødt af sanktioner fra jobcenteret og a-kassen, hvis de ikke lever op til kravene.

De ledige skal igen lægge CV-oplysninger på Jobnet, og dagpengemodtagere skal have CV-samtaler med a-kassen, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

”Det glæder mig, at vi er kommet så langt med at inddæmme corona-virussen, at vi mere systematisk kan få gang i jobcentrene og a-kassernes hjælp til ledige og virksomheder. Det er der et stort behov for,” udtaler Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og fortsætter:

”Der er kommet mange flere ledige under krisen, men vi oplever samtidig, at der bliver slået mange stillinger op, og situationen giver også mulighed for nye job fx med testfaciliteter og ekstra rengøring.”

Ikke helt som før

Smittefaren gør, at mange samtaler i jobcentrene vil foregå digitalt, men jobcentrene i Region Nord-, Midt- og Sydjylland vil åbne for fysiske møder med sagsbehandlere.

De enkelte jobcentre i disse tre regioner har mulighed for at udskyde åbningen af dørene, til de fysiske rammer er på plads, så det foregår sundhedsmæssigt forsvarligt. Samtalerne med de ledige kan derfor i en overgangsperiode afholdes digitalt.

Virksomhedsrettede tilbud som for eksempel løntilskud kan igen igangsættes i hele landet. I Region Hovedstaden og Region Sjælland dog alene hos private virksomheder, da de offentlige arbejdspladser ikke er åbnet øst for Storebælt.

Tilbud om vejledning og opkvalificering kan også ske ved fysisk fremmøde i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvis borgeren er enig. Der skal desuden være tale om ordinær uddannelse, eller et forløb, det er nødvendigt af hensyn til et konkret job.

Skriv et svar